КАЗАНЛЪК - ШИПКА –ЕТЪРА - /вторник, сряда, събота/